Labels

zaterdag 26 februari 2022

Uitreiking Boy Edgar Jongerenprijs 2021 en 2022 aan leden van het Bijlmer leerorkest

Uitreiking Boy Edgar jongerenprijs 2021 en 2022 aan leden van het Bijlmer leerorkest.

 De organisatie is in handen van ProFor, in samenwerking met Muziekcentrum Zuidoost, Heesterveld Creative Community, schilder Herman Morsink en het Stadsdeel Amsterdam

Zuidoost. Tanja Jadnanansing, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost neemt de uitreiking van de prijzen voor haar rekening. 

Samen brengen we dan een ode aan Boy Edgar, die bekend is als verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens de oorlog bracht hij Joodse kinderen van Amsterdam naar het Gelderse Heumen waar hij werkte als assistent van de dorpsdokter. 

In Zuidoost herinneren we hem onder meer als huisarts, die zijn praktijk in de flat Hoogoord heeft gehad.

Zijn grote muzikale talent kwam in de Bijlmer eveneens tot bloei.
Wij willen Boy Edgar als rolmodel blijvend herinneren en onder de aandacht brengen van de inwoners van de H-buurt Amsterdam Zuidoost en natuurlijk heel Amsterdam.
Het programma is zeer gevarieerd, met muzikale optredens, 

op zaterdag, 26 februari 2022 is in het muziekcentrum te Hofgeest de Boy Edgar muziek jongerenprijs 2021 en 2022 uitgereikt aan 2 talentvolle orkestleden van het jeugdorkest.

De buurtfotograaf Fred Bender was door de organisatie ook uitgenodigd om foto en video opnamen t.b.v. het internetblog te maken.      Foto presentatie van de Boy Edgar middag


Mevrouw Lous Steenhuis-Hoepel was vanmiddag de gastspreekster.
Zij vertelde wat haar in haar jeugdjaren in de oorlog is overkomen en hoe zij weer veilig in Nederland aan was gekomen.


Ouder nieuws omtrent Boy Edgar: Het stadsdeel Amsterdam zuidoost heeft per oktober 2018 een brug nabij de flat Hoogoord naar hem vernoemd vlak bij zijn voormalige huisartsenpraktijk .  
Hiervan is ook een foto/video presentatie aanwezig op dit blog [zie elders]


maandag 20 september 2021

Amsterdam Buurtfilm Festival

Uw buurtfotograaf Fred Bender heeft op 11 december 2021 deelgenomen aan de activiteiten van het   Amsterdams BuurtFilmFestival, (ABFF). (www.abff.nl -[link]-

Uw buurtfotograaf is immers ook cultureel erfgoedbeheerder van "beroep", en maakt zelf eigen producties op het gebied van de maatschappij en de cultuur via imagineic.blogspot.com -[link]-

Het ABFF, voluit het Amsterdams BuurtFilmFestival, biedt een platform waar een diversiteit aan films wordt gepresenteerd aan het grote publiek. 

Tijdens het filmfestival komen verhalen uit de buurten tot leven. 

Het zijn verhalen die maatschappelijke onderwerpen op een artistieke manier vertellen.
De eerste filmdag was in september 2015, en op 11 december 2021 presenteerde het ABFF alweer de zesde editie van het festival in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) Oosterdok. Het ABFF is toegankelijk voor alle filmmakers, beginnend en gevorderd, om zich te verdiepen in burgerjournalistiek en in artistieke filmproducties in en voor hun eigen buurt.
Ook de ABFF Mini-Festivals die ieder jaar in maart starten zijn een ontmoetingsplek waar bewoners, filmmakers en buurtkenners samenkomen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Filmtrainingen en workshops starten in mei. Actuele aankondigingen staan op onze facebookpagina en op oba.nl/abff.

Nieuws

Op 11 december 2021 werd de 6e editie van het ABFF Festival gehouden in de theaterzalen van de OBA Oosterdok. Tijdens deze gezellige, leerzame en inspirerende dag werden  diverse van de door Amsterdammers ingezonden films op grootbeeld in de zaal vertoond.

Het ABFF-LAB gaat over kennisuitwisseling tussen professionals, liefhebbers en beginnende filmmakers. Wij geven training in artistieke civiele journalistiek; redactiewerk, interviewtechniek….

Na het festival, 11 december 2021, gaan wij vanaf januari 2022 met ABFF Mini-Festival “de buurt in”. Een aantal geselecteerde films van het festival worden zowel online als op locatie getoond en besproken.

Partners

abff-white

Fred Bender, de buurtfotograaf  is als archiefvormer (vrijwilliger) werkzaam  bij de cultuur erfgoed stichting ImagineIC.nl -[link]- (Gebouw OBA Bijlmer) ook met een eigen inzending naar het komende buurtfestival 2021 geweest. Het bestaande fotomateriaal wat aan de basis ligt is reeds beschikbaar via de link:

Van Verleden tot heden - Holendrecht gezien door de lens van de camera [officiele inzending voor het Abff]

Het onderwerp is de "revitalisatie" van het buurt- winkel/ boodschappencentrum Holendrecht. Bovenstaande inzending zijn foto/stillevens van dia's achterelkaar gepresenteerd met verklarende tekst in de foto aangebracht. De bestaande foto's werden  met later aangemaakte video-opnamen tot een totale nieuwe videopresentatie samengesteld.

De inzending bleek bij de vakjury in goede aarde te vallen, en werd beloond met een prijs in de rubriek beste reportage/buurtfilm.   De argrumentatie van de vakjury van het ABFF:

Uw buurtfotograaf maakt als afwisseling ook videopresentaties op uitnodiging.   De meest belangrijkste/ representatieve  opnamen zijn te vinden bij de culturele buurtvereniging Wildeman. Elke maand werd/wordt er een muziek of dansgroep uitgenodigd die een buiten-Europees land vertegenwoordigde voor het geven van een presentatie.  buurtverenigingwildeman.blogspot.com -[link]-  

Mijn eigen als erfgoedbeheerder aangemaakte archieven staan op een eigen blog:  imagineic.blogspot.com -[link]- ( Inclusief met de C.V van uw buurtfotograaf)

Mijn algemene alles omvattend blog is te vinden onder buurtfotograaf.blogspot.com -[link]- U dient op de startpagina een onderwerp te kiezen, en daarna geheel naar beneden  te scrollen voor het raadplegen van het gekozen onderwerp.


 

 uitgave december januari 2022

 

 

zondag 10 januari 2021

Holendrecht Kastanjeboom

 Holendrecht, kastanjeboom

Fred Bender, uw buurtfotograaf heeft een kastanjeboom gedurende 1 groeiseizoen tussen april en december 2020 gevolgd.

In het voorjaar lopen de knoppen uit, de kastanjes worden langzaam zichtbaar, en vallen aan het eind van het seizoen samen met de bladeren weer af. het winterseizoen breekt aan.

In december zijn de voorbereiding van de knoppen van het volgende seizoen al zichtbaar.

De fotoseries zijn afzonderlijk per maand uitgesplitst, van april t/m december.

Met de  < en > cursortoetsen  en door de toepassing van de muis is het mogelijk de tijdsliniaal  te verschuiven of zelf stil te zetten om een foto beter te bekijken. Standaard blijft een foto 3 seconden staan.


In de (Windows10) browser is de projectiesnelheid echter zelf aanpasbaar, alsmede het beeldformaat. (Zelf te doen)

Meerdere malen per week zijn er foto of video opnamen gemaakt van deze kastanjeboom in Holendrecht.

Uw buurtfotograaf zat door 'corona' toch in sociale isolatie in een woning in Holendrecht en had toch niets anders te doen als naar buiten kijken. Met een fototoestel in de hand wordt de nodige tijd versleten.

Een kastanjeboom in Holendrecht gedurende 1 seizoen gevolgd -[link]-  Staande en liggende foto's, lens tussen 500 en 1000 mm

 

Eerste foto van elke dag tussen april en december -[link]-

Staande foto, lens 28 mm.

De foto's zijn bedoelt om weergegeven te worden op een laptop of een smartphone. Om het MB verbruik voor de kijker te beperken is het formaat door uw fotograaf aangepast hiervoor. (kleiner gemaakt)


dinsdag 14 april 2020

Buurthuis het Anker is verhuisd naar de Wingerdweg 260 per april 2020

Buurthuis het Anker, Wingerdweg 260 heeft van uw buurtfotograaf om  het blog eenvoudiger beheren, geen onnodig dubbel werk een eigen blog gekregen.
Eigen blog:  buurthuishetanker.blogspot.com -[link]-
Er komt een nog een foto impressie van het nieuwe buurthuis in dit blog.

 

== Verheugende mededeling: ==
Buurthuis het Anker is verhuisd naar de Wingerdweg 260 
per april 2020!

uitgave december 2021

donderdag 19 maart 2020

Nieuwbouw + opening nieuw multi-cultureel afscheidscentrum zuidoost

Nieuwbouw + opening nieuw multi-cultureel afscheidscentrum Yarden, Hoorneboeg 1 Amsterdam-zuidoost.
Nabij het metrostation Amsterdam-Bijlmer-Arena is per 1 februari 2020 dit centrum opgengesteld.
Meer dan 1 jaar voorafgaand stond op de bouwplaats reeds een informatiebord hieromtrent.
Uw buurtfotograaf heeft van het bouwproces goede notie genomen en hiervan een fotoreportage in videoformaat van gemaakt. Het moet mogelijk zijn dat de presentatie permanent door kan lopen.

Bouwproces nieuwbouw afscheidscentrum Yarden -[link]- 

Na afronding van dit bouwproces is het multi-cultureel afscheidscentrum per
01 februari 2020 in gebruik gesteld.

Opening / ingebruikstelling van het multi-cultureel afscheidscentrum per 01-02-2020 -[link]- 

Perspublicaties uit andere openbare bronnen verkregen:

Uw buurtfotograaf was niet de enige die foto/video opnamen heeft vervaardigd.

Er waren diverse jounalisten/videopersoneel van andere nieuwsbronnen naar amsterdam-Zuidoost gekomen om de openingsceremonie bij te wonen en voor het nageslacht vast te leggen.

Gevonden video opnamen gevonden van andere nieuwsbronnen op het internet inzake de opening van het multi cultureel rouwcentrum in Zuidoost  op 1 februari 2020


Onderstaand is openbaar bestaand materiaal uit vrije nieuwsgaring verkregen.

Bron AT5:
https://www.youtube.com/watch?v=4P10H1e43dM      


 bron:         [uitvaartbedrijf yarden eigen publicatie]
https://www.youtube.com/watch?v=uXR8HBm0uSQ                                                                                       
donderdag 27 februari 2020

CV Fred Bender (1951) wat heeft deze tijdens zijn 40 jarige loopbaan bij PTT/KPN gerealiseerd ?

CV Fred Bender (1951)

Wie is nu Fred Bender, wat heeft deze tijdens zijn 40 jarige loopbaan  bij PTT/KPN gerealiseerd ?

Mijn carrière is begonnen als rijksambtenaar bij de telefoondienst van PTT te Amsterdam in 1969.  Na mijn technische bedrijfsopleiding ben ik gedurende 35 jaar in diverse functies belast geweest met het beheer van diverse internationale transmissie netwerken dat over de gehele wereld vertakt is.  

Van vele oude technieken werd er in de loop der tijd afscheid genomen. Nieuwe digitale technieken namen met succes de oude producten over.

Het lange afstandsverkeer ging eertijds geheel van het arbeidsintensieve kopernetwerk over naar de glasvezeltechniek.

Tot medio 2006 ben ik in het technische werkveld in functie geweest. Maar voor mij was de rek in dit werkveld er nu uit, ik had er niets meer te zoeken.

De laatste 3 jaren voorafgaande aan mijn pensionering in 2009 ben ik werkzaam geweest op een financieel-administratieve afdeling op het KPN hoofdkantoor te Den Haag.

Daar ben ik belast geweest met de afhandeling van contract ontbindingen van de grootzakelijke markt klanten. (zoals multinationals). Volgens een toen der tijd wettelijk voorschrift diende alle contractafspraken en onderliggende documentatie in geprinte vorm in de kluis te liggen.  (Dit knellende voorschrift is naderhand ingetrokken.)

Van nieuwe en wijzigingsorders heb ik elk stukje papier gedigitaliseerd en op de bedrijfsserver opgeslagen ter raadpleging.   Dit is voor de onderhoudsdienst buiten de gebruikelijke kantooruren als zeer nuttig gebleken om over deze contract informatie te kunnen beschikken.

1 jaar na mijn pensionering werd mij van bedrijfswege bericht dat dankzij het door mij uitgevoerde voorwerk van 3 jaar en de aanpassing van het administratief systeem een dossier nu volledig digitaal kan worden uitgevoerd.

Van de opgedane administratieve ervaring tijdens mijn laatste traject voor mijn pensionering bij KPN is voor mij van grote waarde gebleken gezien als functie van mijn opvolgende taak als archivaris van het wetenschappelijk archief van het VUmc Amsterdam die ik vanaf 2011 heb vervuld.

Overige vrijwilligerstaken:

Kerkelijke activiteiten sinds 2003

Aan de protestantse gemeente Amsterdam-zuidoost ben ik sinds 2003 verbonden als pastoraal medewerker. Hierbij vervul ik de taak van verslaglegger van de pastoraal overlegvergaderingen.

-Als zodanig voer ik ook de correspondentie met andere interne groeperingen en de kerkenraad.

-Volgens een rooster verzorg ik ook de beeldregie van de kerktelevisie uitzendingen via het internet. (www.kerkomroep.nl)   Tevens ben ik de technisch beheerder voor de kerk voor de kerktelevisie.


Taalcoaching Nederlands in woord en geschrift van vele buiten Europa geboren personen:

Samen met mijn vriendin Jeanine zijn er sinds het jaar 2000 vele buiten Europa geboren personen op ons pad gekomen.

Om goed in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren is afhankelijk van de functie een zeker niveau van de beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift vereist.

(Voor personen die niet aan deze eis kunnen voldoen is er geen hoop op de arbeidsmarkt).

Om dit doel te bereiken geven we aan huis van de “cliënt”, veelal wekelijks op een avond taaltraining met als doel dat er met succes aan vakexamens op MBO, HBO of universitair niveau deelgenomen kan worden.   Merendeel zijn hieruit langjarige vriendschappen uit ontstaan.

Jeanine en ik hebben allebei nu onze eigen “clientenportefeuille” opgebouwd.

Een bijzonder contact hebben we met een genaturaliseerd echtpaar dat in Afghanistan is geboren.     Zij zijn ooit met een oorlogsvluchtelingen status Nederland binnengelaten en beheersen nu dankzij onze langjarige noeste inspanningen de Nederlandse taal op NT2 niveau.

Intussen (2015) heeft het echtpaar 4 zeer leergierige kinderen van 5, 7, 9 en 11 jaar, die allemaal net als hun oom Fred en tante Jeanine en hun beide ouders het Nederlands goed willen leren beheersen.

Tussen januari 2012 en september 2014 heb ik het gezin 4x per week gezien. Wegens het volgen van een avondcursus bezoek ik momenteel het gezin nu 2x per week.

Het structureel voorlezen is momenteel nog het hoofddoel voor 'mijn' kinderen.

Het luisteren is een manier voor de kinderen om een ruime woordenschat op te bouwen in de Nederlandse taal.

Door de intensieve en gecontroleerde begeleiding die ik hen geef maken de kinderen goede vorderingen.

Afhankelijk van hun leeftijd zijn ze in staat goede zinnen in het Nederlands te formuleren.

De oudste 3 kinderen lezen op hun eigen niveau de Nederlandse tekst nu zelfstandig. (basisschool, groep 4, 6 en 7)

Door intensieve begeleiding van de vader is het oudste kind ook vaardig de Engelse taal te lezen en te begrijpen.

Deze verklaart in het Nederlands wat er in het Engelstalige boek 

(b.v van Walt Disney)  staat geschreven.

De vader van de kinderen heeft een academisch denkniveau, medische studie aan de universiteiten van Kabul en Amsterdam UMC . (laatste helaas niet afgerond)

Nederlands is zijn 6de taal welke hij in woord en geschrift beheerst.


ICT gerelateerde zaken:

Sinds +/- 1985 door zelfstudie bekwaamd in de toepassing van diverse database programmeertalen t.b.v automatisering van de afdelingsadministratie.

Sinds +/- 2000 zijn mijn creaties bij KPN uiteindelijk door commerciële software (SAP) overgenomen.

Naderhand heb ik mij bekwaamd in de installatie, de toepassing en het onderhoud van diverse versies Windows en Linux operating systemen, en elementaire internetkennis opgedaan.


Fotografie (prive, hobbymatig) 

Sinds +/- 1975 met analoge camera vele projecten gedaan in Amsterdam, zoals de volledige aanleg van de metro-oostlijn, gereed in 1981. (Project is nog niet digitaal beschikbaar gemaakt)

Sinds 2010 actief in Amsterdam-Holendrecht als buurtfotograaf waar veel in de wijk aan verandering onderhevig is.

(zie elders voor een overzicht van vele projecten en hobby' s een link naar mijn  homepage op https://buurtfotograaf.blogpost.com


1984 tot 2011: Het schrijven van 'Scheepsjournalen" tijdens mijn ondernomen Europese  zeezeilvacantie reizen.    [Fred Bender , zeezeiler 1984-2011 op zeilende loggers] 

Mutatiedatum, medio september 2015


CV Fred Bender als vrijwilliger bij het UMC Amsterdam [aangepast in 2019]

CV Fred Bender als vrijwilliger bij het VUMC Amsterdam

 2011: Aanvang taak als co-archivaris bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van het VUmc.
Hoofdtaak was het pendelen van patiëntendossiers tussen de polikliniek en het kelderarchief dat is gelegen aan de overzijde van de straat, onder het ziekenhuis.
-Uitvoeren van de jaarlijkse archiefschoningen van de dossiers t/m medio 2016.
-2016: Start van het electronische patient dossier in het VUMC.
Door de ingebruikstelling van het Electronisch Patienten Dossier  worden de patiëntendossiers  uit het archief niet meer fysiek naar de uitvoerende afdeling van het VUmc uitgeleverd.
2016: start van de afronding  digitalisering van de nog aanwezige papieren patientendossiers.
Op afroep van een afdeling wordt  nu  een papieren dossier door het Centraal Medisch Archief gedigitaliseerd en in de medical viewer geplaatst.

Medio 2016: functionele verplaatsing als archivaris van Revalidatiegeneeskunde naar het Centraal Medisch Archief.
Medio tot eind 2016:  Door het vrijkomen van ruimte door  de gedigitaliseerde patientendossiers op het Centraal Medisch Archief is de inhoud van het gehele kelderarchief  (onder het ziekenhuis)  nu verplaatst naar het Centraal Medisch Archief in het gebouw van de de polikliniek aan de overzijde van de Boelelaan).
Per 2017: Taak als archivaris aanvaard om het gehele wetenschappelijke archief  van het VUmc (800 strekkende meter archiefplank) van de grond af aan te her-indexeren wegens de verplaatsing van  het kelderarchief naar het CMA.
Na 16 maanden, 4 dagdelen per week werd deze taak met succes per juni 2018 afgesloten. 

uitgave februari 2022

CV-Fred Bender, werkzaam als Cultureel erfgoedbeheerder bij ImagineIC

Per juni 2019 tewerkgesteld als archivaris / regionaal cultureel erfgoedbeheerder / collectievormer (vrijwilliger) bij imagineIc  -[link]-

Mijn taak aldaar is het door particulieren ingebrachte archiefmateriaal te determineren en  te beschrijven /administreren in de collectie. ImagineIC is deelt de kantoorruimte met de Openbare bibliotheek Bijlmermeer.    imagineic.nl -[link]-
Uw archiefvormer heeft zelf in de afgelopen jaren ook een aantal digitale archieven geproduceerd betreffende Amsterdam zuidoost. Deze archieven zijn nog niet in de officiële collectie opgenomen, maar zijn wel raadpleegbaar Blog van collectievormer Fred Bender Amsterdam zuidoost

Per februari 2020 heb ik door toedoen van mijn ImagineIC werkplek ook nog een "baantje" als geluidstechnicus /vrijwilliger bij de radioomroep zuidoost aanvaard. RAZO -[link]-

Per september 2021 heb ik bij de OBA een workshop video maken gevolgd. In de tussentijd heb ik met hulp een video gemaakt welke ik heb kunnen kandideren voor het Amsterdams buurtfilm festival van 11 december 2021 www.abff.nl
In mijn categorie heb ik 1 van de 4 -prijzen- mogen ontvangen.
Een beloning van vele jaren inspanning!CV-Fred Bender, taak als geluidstechnicus Radio Zuidoost

Radio Zuidoost 

In de regio Amsterdam is het verzorgen van de regionale radio omroep opgedragen aan de organisatie Salto.  Salto heeft diverse frequenties , zowel op kabelkanalen als in de ether en het internet.

Een van de stations bij Salto is de radio omroep Zuidoost.
Overdag en in de avonduren bemensen een groot aantal vrijwilligers de studio om de radioprogramma's te realiseren voor de regio Amsterdam. Er is ook een nachtprogramma.
Bij de afwezigheid van een technicus /DJ in de studio komt het programma uit een digitaal archief.
Fred Bender is een van de vele vrijwilligers die de geluidstechniek van de uitzendingen om toerbeurt verzorgen .
Beluisteren van radio Zuidoost -[internetlink]--

(Aan de rechterzijde van het scherm is een lijst met postcasts van vele omroepprogramma's)
Doelstellingen Salto, regionale omroep Amsterdam
Op welke frequenties is Salto te beluisteren ?

Fred Bender vaak actief als technicus bij het programma van  Anitri-fm -[link]-  

Het programma Anitrie-FM van de Evangelische Broedergemeente zuidoost is elke zaterdagmorgen van 09 tot 11 uur in de lucht voor de luisteraars. De uitzending volgt een vast protocol.
-----------------------------------------------

Programma's van

zaterdag 28 september 2019

ImagineIC Cultureel erfgoed, Nieuwe expositie geopend per 27-09-2019

ImagineIC Cultureel erfgoed, Nieuwe expositie geopend per 27-09-2019

ImagineIC, opening nieuwe tentoonstelling per 27-09-2019De archiefvormer Fred Bender van ImagineIC deelt onderstaande video met U
bekijk de openingsvideo

(tijdens de weergave van de video is "bladeren" in tijd mogelijk )

Uw buurtfotograaf is als vrijwilliger werkzaam bij deze organisatie die cultureel erfgoed verzamelen / borging ten doel stelt.
De buurtfotograaf was op de opening "in functie"om de bovenstaande reportage te maken.

Doelstellingen van de stichting ImagineIC -[internetlink]- 


=========================================


Mutatiedatum 05-11-2019

zondag 15 september 2019

[Holendrecht] Ambtsbezoek van burgemeester Femke Halsema aan de stadswijk Holendrecht, september 2019


Burgemeester Femke Halsema heeft een werkbezoek gebracht aan de stadswijk Holendrecht, 5september 2019

Dit i.v.m de voorgevallen van onveiligheid.
De Burgemeester kwam op het busstation van Holendrecht met de dienstauto aan.
Te voet werd er naar het buurthuis Holendrecht begeven waar zij in gesprek is geweest met vele Holendrechters om de situatie te bespreken en wensen aan te horen.
De buurtfotograaf Fred Bender maakte de navolgende foto reportage.Burgemeester in Holendrecht 

Burgemeester Femke Halsema bezoekt de wijk Holendrecht, 5 september 2019

bekijk het gemaakte album
Fotoalbum in .mp4 videoformaat.
(Doorlopende presentatie)
Fotoalbum bezoek burgemeester Halsema als diashow -[internetlink]-

Holendrecht heeft ook een --[Eigen sub-blog voor Holendrecht]-

donderdag 1 augustus 2019

Stadsverwarming in Amsterdam zuidoost

  Stadsverwarming in Amsterdam zuidoost 
De energieleverancier Vattenfall is sinds 2018 bezig om een stadsverwarming installatie aan te leggen in het stadsdeel Amsterdam zuidooost.
"Overal" moet de grond open, de buizen erin, en de grond en de bestrating dient weer hersteld te worden. Na afloop is er (bijna) niets meer van te zien!  Uw buurtfotograaf die tevens cultureel erfgoed beheerder bij de erfgoed stichting    imagineic.blogspot.com -[link]-is, is sinds die tijd  voor U "op de straat"
De fotoserie start bij Hoekenrode / Bijlmerplein en gaat via het Abcouderpad naar Holendrecht.               In Holendrecht nabij de flat Maarsenhof, gelegen aan het A9 tunnel tracee wordt door het energiebedrijf Vattenfall een warmte opwerkings station gebouwd. Uw buurtfotograaf is sinds juli 2021 bezig op wekelijks foto's te maken van de voortgang van de werkzaamheden.
Om dubbel typewerk te voorkomen heeft dit onderwerp een eigen sub-blog "Vattenfall-Holendrecht" van uw buurtfotograaf gekregen.

 vattenfall-holendrecht warmteoverdracht station

[uitgave februari 2022

zaterdag 20 april 2019

Buurtvereniging Wildeman ontmoet elke maand een andere cultuur in Osdorp

Buurtvereniging Wildeman ontmoet elke maand een andere cultuur in Osdorp.
Om het onderhoud van dit blog overzichtelijk te houden heeft de  buurtvereniging Wildeman van nu af aan een eigen aan dit blog gekoppeld foto/videoblog gekregen van uw buurtfotograaf.  
Kies nu voor onderstaande link:

Eigen foto/videoblog op https://buurtverenigingwildeman.blogspot.com/
  De locatie van buurtvereniging Wildeman is aan de Pieter Calandlaan 84, 1068NP in het gebouw “De Buren”. 

!Attentie: tijdens de Wildemanbijeenkomsten  worden er vaak video en foto opnamen gemaakt door de buurtfotograaf voor dit blog, en ook nog door vele anderen.!

Mededeling: 
Wilt u wegens het regelen van de voorzieningen u van te voren aan melden.?
CONTACTGEGEVENS buurtvereniging Wildeman:
Bellen 06 51077301
Doelstelling en Activiteiten van de Buurtvereniging Wildemanbuurt: DE BELANGEN VAN DE WILDEMANBUURT TE BEHARTIGEN. (Leden kunnen binnen of buiten Wildeman wonen.)
categories: goed doel

[uitgave 20 april 2019]

donderdag 28 februari 2019

Dansen in Amstelveen op de Kastanjelaan 21

[Dansen Kastanjelaan]- Dansen in Amstelveen
Hans en Gina hebben de dansmiddagen op de vrijdagmiddag  van het zorgcentrum de Drecht, Amsterdam zuidoost helaas moeten verplaatsen naar de locatie Kastanjelaan 21 te Amstelveen.   Motivatie: na 20 jaar prettig dansen is de recreatiezaal niet meer voor dansen beschikbaar. 
U bent hier in Amstelveen (goed met OV te bereiken en vrij parkeren in de straat) onder genot van een zelf  te betalen  drankje van harte welkom om een gezellig dansje te wagen.  

Dansrooster voor seizoen  2020/2021:
Dansen van 13 - 16 uur, zaal open: 12.30 uur entree Euro 2,50 p.p
15 oktober 2021, 12 november, 10 december, 21 januari 2022, 
18 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni 2022

auteur homepage : Fred Bender buurt / (dans) -feestjes en receptiefotograaf
Email: buurtfotograaf@xs4all.nl
video: projectlid kerktelevisie bij PGZO
cultuur: archiefvormer bij stichting ImagineIC -[internetlink]-

  


Mutatiedatum: 19-09-2021
Buurtfotograaf Fred Bender

woensdag 6 februari 2019

Kwartaalblad de Holendrechter

Kwartaalblad de Holendrechter is verschenen tussen 2003 t/m eind 2012 en beschrijft het wel en wee wat er in Holendrecht West en Oost plaatsvond aan activiteiten en nieuwswaardigheden.

In de beginjaren van Holendrecht heette de buurtkrant “de Dzjak”, die heeft ook best een behoorlijk lange tijd bestaan.
Later is er een soort herstart geweest, toen heette het al de ‘Holendrechter’.
Vanaf 2003 is er een redactieteam actief geweest  dat tot eind 2012 heeft gefunctioneerd.
Na 2012 heeft en redactieteam van 2 personen van Jepi Makandra het nog een jaar gedaan.
Daarna is alles tot stilstand gekomen.
Uw buurtfotograaf heeft sinds 2009 ook al deel uitgemaakt van het redactieteam /fotograaf.

De eindredactrice Ria Kooistra de Jong bleek nog redactioneel materiaal in haar archief te hebben.
Dit materiaal wordt beschikbaar gesteld voor publicatie in het publieke domein.
Er zijn door uw redacteur aanpassingen gemaakt voor een algemene index om het materiaal te kunnen doorzoeken. [Bladeren door alle nummers is nu al mogelijk]

Redactioneel materiaal van het kwartaalblad de Holendrechter 2004-2012

dinsdag 1 januari 2019

[Bijlmermeer] Metro/NS station + gebouw Hoekenrode 2005-2014 verbouwing

[Bijlmermeer station + gebouw Hoekenrode 2005-2014
Uw buurtfotograaf fotografeert sinds 1975 met spiegelreflexcamera's. (z.g "analoge camera's")  Naderhand is er naar digitale fotografie overgegaan.

In het begin werd er nog met de camera van diverse GSM toestellen gewerkt.
Door de matige cameralens was er in de begintijd achteraf gezien  het fotowerk beperkt van kwaliteit te noemen.
Sinds +/- 2008 kwam er gelukkig een betere Samsung camera met zoomlens in gebruik.

Uw buurtfotograaf heeft sinds +/- 2002 de verbouwing gevolgd van het toenmalige metro en treinstation Amsterdam Bijlmermeer.
Het oudste archiefmateriaal moet nog worden ontsloten en gedigitaliseerd.
Tijdens de verbouwing bleef het metro en treinverkeer zonder stagnatie in bedrijf.
In 2007 is het verbouwde station Amsterdam Bijlmer door prinses Maxima gopend.
Pas in 2014 was het kantoorgebouw aan het Hoekenrode geheel gereed gekomen.